Εκδήλωση με τοπικές ενδυμασίες
Πνευματικό Κέντρο Άνω Βιάννου
Η Βιάννος επί Οθωμανικής κυριαρχίας
Εκδήλωση εγκαινίων
Η αδυναμία (κυρίως οικονομική) να συνεχστεί η περιοδική έκδοση της ΙΛΑΕΒ αλλά και η ύπαρξη ανέκδοτου υλικού εδωσε την ιδέα να φιλοξενηθουν εδώ σε αυτό το δικτυακό χώρο.
Κατεβάστε τα τεύχη του περιοδικού "Βιαννίτικες Ρίζες" από τους παρακάτω σύνδεσμους.

pdf1Τεύχος 1
pdf2Τεύχος 2
pdfΤεύχος 3
pdf4Τεύχος 4
Τεύχος 5

Βιαννίτικες ρίζες