Εκδήλωση με τοπικές ενδυμασίες
Πνευματικό Κέντρο Άνω Βιάννου
Η Βιάννος επί Οθωμανικής κυριαρχίας
Εκδήλωση εγκαινίων

Το ίδρυμα

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ¨ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ¨


Οι εγκαταστάσεις του αποτελούνται από:
  • αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας 200 καθισμάτων με σκηνή διαστάσεων 8Χ10 μέτρα περίπου,
  • φουαγιέ, χώρους γραφείων, δωμάτιο για τοποθέτηση ηχητικού εξοπλισμού, μεταφραστικών, κοντρόλ κά, παρασκήνια
  • και ιδιαίτερο χώρο όπου φιλοξενείται η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Βιάννου.
  • Διαθέτει επίσης ξενώνα που αποτελείται από 3 δίκλινα δωμάτια και κοινόχρηστη αίθουσα- καθιστικό με κουζίνα.
  • Εξωτερικά διαθέτει χώρο με σκηνή και δυνατότητα να φιλοξενήσει περίπου 500 θεατές. Συνολικά το κτίσμα καλύπτει περίπου 640 τμ, σε οικόπεδο 1200τμ. Ολοκληρώθηκε το 2008 και εγκαινιάστηκε στις 4 Αυγούστου του 2013.
Είναι κάτι που έλειπε από την Βιάννο και την ευρύτερη περιοχή και ήδη έχει φιλοξενήσει ένα μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων στο πλαίσιο που ο Δωρητής οραματίστηκε και όρισε. Μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση που υπάρχει προέρχεται από δωρεές συντοπιτών και φίλων, κυρίως στη μνήμη προσφιλών τους ανθρώπων που έχουν φύγει, αλλα και κάποιων χορηγιών. Λόγω όμως της γενικής οικονομικής κατάστασης που επικρατεί οι προσφορές είναι περιορισμένες. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει πολλές προσπάθειες για να συγκεντρώσει χρήματα (εράνους, εκδηλώσεις) όμως η ανταπόκριση μέχρι τώρα είναι μικρή.

Οι χώροι του Ιδρύματος (Αίθουσα, φουαγιέ, υπαίθριος χώρος) μπορούν να διατεθούν σε ιδιώτες και φορείς για διάφορες εκδηλώσεις κύρια πολιτιστικού περιεχομένου έναντι μικρής αμοιβής (για τα λειτουργικά έξοδα του χώρου). Από την καταβολή αμοιβής εξαιρούνται εκδηλώσεις που αφορούν το Δήμο και τα σχολεία της περιοχής.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ “ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ”

ΧΩΡΟΙ
Οι χώροι αυτοί των οποίων την ευθύνη έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Άνω Βιάννου είναι:

Α) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ :
1. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
2. Φουαγιέ Αιθούσης
3. Ξενώνας

Β) ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ :
1. Αύλειος χώρος του κτηρίου


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ-ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Η αίθουσα διαθέτει σκηνή, έχει ένα πολύ καλό πιάνο, πλήρεις ηλεκτρολογικές, ηχητικές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, προτζέκτορα για διάφορες προβολές ,διαθέτει 200 καθίσματα, τουαλέτες κοινές και ΑΜΕΑ και κλιματισμό. Παραχωρείται σε φορείς, Σχολεία, ή άτομα για την πραγματοποίηση εκθέσεων, μουσικών, θεατρικών παραστάσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για να αναδείξουν ανάλογους σκοπούς και στόχους και εκδηλώσεις «μαζικής» απήχησης, που σκοπό έχουν την προώθηση των στόχων του φορέα ή του ατόμου που πραγματοποιεί την εκδήλωση και γενικότερα την πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων της περιοχής.

2. Το Φουαγιέ της αίθουσας εκτός από τη χρήση του κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων στην κεντρική αίθουσα, λόγω ελλείψεως άλλου χώρου, παραχωρείται σε νέους καλλιτέχνες, για την πραγματοποίηση εκθέσεων, οπότε στην περίπτωση αυτή αντί άλλης πληρωμής, δωρίζουν στο Ίδρυμα ένα έργο τους. Επίσης για συναντήσεις ολιγομελών ομάδων, προκειμένου να μη γίνεται χρήση της μεγάλης αίθουσας.

3. Ξενώνας. Οι όροι χρήσης του προβλέπονται απο τον Οργανισμό του Ιδρύματος και θα εξειδικευτούν όταν αρχίσει η λειτουργία του.

4. Η αυλή διαθέτει σκηνή η οποία συντηρείται για την πραγματοποίηση κυρίως των εκδηλώσεων του καλοκαιριού του Ιδρύματος Έχει αίθριο στην είσοδο, πλατεία, εξώστη. Παραχωρείται στις ίδιες περιπτώσεις που παραχωρείται και η αίθουσα.

• ΟΛΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩN ΧΩΡΩΝ
Ο ενδιαφερόμενος χρήστης των χώρων οφείλει να ενημερωθεί για τον Κανονισμό Χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Ιδρύματος και τις προϋποθέσεις παραχώρησης των και να καταθέσει εγκαίρως, (τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν) έντυπη αίτηση στο αρμόδιο μέλος του ΔΣ το όνομα του οποίου θα ανακοινώνεται.
Στην έντυπη αίτηση θα αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία:

1ο) Τα στοιχεία του φορέα /αιτούντος ή του ατόμου.
2°) Το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο, φαξ του εκπροσώπου του φορέα ή του ατόμου. 3ο) Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου /υπόλογου απέναντι στο Ίδρυμα (φυσικό πρόσωπο) αν είναι διαφορετικά από το προηγούμενο, το τηλέφωνο και το φαξ.
4ο ) Το λόγο και το σκοπό της χρήσης του χώρου με σαφήνεια.
5°) Τον ακριβή χρόνο και την διάρκεια της χρήσης του χώρου.
6°) Το αν θα χρησιμοποιηθεί οπτικό - ακουστικό υλικό από αυτό του Ιδρύματος και συγκεκριμένα τι θα χρησιμοποιηθεί.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Οι υποχρεώσεις που ανακύπτουν από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων πρέπει να δίδονται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο (να αναγράφονται στην πίσω σελίδα της έντυπης αίτησης) και αφορούν.
• Στο σεβασμό των χώρων και στην τήρηση στοιχειώδους καθαριότητας
• Στην παράδοση του χώρου, όπως αυτός παρεδόθη στον χρήστη.
• Στην παράδοση του χώρου κατά τον συμφωνημένο χρόνο, όπως αυτός καταγράφηκε στην αίτηση.
• Στην έγκαιρη ενημέρωση του ΔΣ του Ιδρύματος για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις, ως προς το χρόνο πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
• Στο να μη διατίθεται ο χώρος από τον αιτούντα σε άλλο πρόσωπο ή φορέα πέραν αυτού που αναφέρονται στην αίτηση, παρά μόνο μετά την σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του Ιδρύματος.
• Στην επιβάρυνση του φορέα-χρήστη, δια του φυσικού προσώπου, για τυχόν φθορές που συμβαίνουν εξ' υπαιτιότητας του.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΙΙρόθεση του Ιδρύματος είναι η εξυπηρέτηση των φορέων ή των πολιτών που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τους χώρους για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που προάγουν τον πολιτισμό.
Την ευθύνη για τη διάθεση των χώρων έχει ο Πρόεδρος του ΔΣ.
Σε περίπτωση άρνησης, δυσκολίας ή αδυναμίας τουνα αποφασίσει (π.χ. επειδή ο σκοπός είναι δυσδιάκριτος ή ασαφής) θα πρέπει να συνεδριάσει το ΔΣ, προκειμένου να μην φέρει εξ' ολοκλήρου την ευθύνη.
Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα, εφ' όσον χρειασθεί το χώρο για δική του εκδήλωση να τροποποιήσει το πρόγραμμα ύστερα από συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο εγκαίρως για να του παραχωρήσει άλλη ημέρα και ώρα το χώρο.

Για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων των αιθουσών π.χ. την καθαριότητα, τις φθορές καθισμάτων, τη συντήρηση μηχανημάτων, την αξία ηλεκτρικού ρεύματος, την αγορά λαμπτήρων και προβολέων οι οποίοι στοιχίζουν ακριβά, θα πρέπει να επιβληθεί ένα τέλος χρήσεως των αιθουσών. Τα εν λόγω ποσά θα καλύπτουν λειτουργικά έξοδα της αίθουσας με την προϋπόθεση να διατηρείται ο χώρος καθαρός και να μην προξενούνται ζημιές.

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ

Από τα τέλη χρήσης εξαιρούνται οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ.


1. Οι χώροι θα παραχωρούνται στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περιοχής δωρεάν με την προϋπόθεση να διατηρείται ο χώρος καθαρός και να μην προξενούνται ζημιές. Εάν όμως προκύπτουν ζημιές θα βαρύνουν εξ' ολοκλήρου αυτά.

2. Στους διάφορους Φορείς και σε ιδιώτες που θέλουν να παρουσιάσουν κάποια πνευματική εργασία π.χ. παρουσίαση βιβλίου ή άλλο έργο τους με την τιμή των 100 €.

3. Αν η χρήση είναι ολοήμερη (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια κλπ) με το ποσό των 200€ την 1η ημέρα και 50€ για κάθε μέρα που ακολουθεί.

4. Για παραστάσεις ή πρόβες θεατρικές, κινηματογραφικές, μουσικές κλπ. 50€.

5. Για συστηματική χρήση της αίθουσας σε εβδομαδιαία βάση από φορείς, συλλόγους κλπ 150€ μηνιαίως.

Ο παραπάνω κανονισμός είναι μέσα στο πνεύμα του Οργανισμού του Πνευματικού Κέντρου όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ λειτουργίας Τεύχος Δεύτερο αρ. 414 της 31/05/1996, άρθρο 3 παράγραφος 2 α. και δ. και εκφράζει την βούληση του διαθέτη.

Η ισχύς του αρχίζει από την 1η Σεπτέμβρη του 2015 και αφορά κάθε εκδήλωση, ή παραχώρηση.

Ο παρών κανονισμός συνετάχθη και υπογράφεται από τα μέλη του ΔΣ, στην τακτική του συνεδρίαση, σήμερα 22 Αυγούστου 2015.


Η Πρόεδρος                    Ο Αντιπρόεδρος                 Η Γραμματέας                       Ο Ταμίας
Μ. Χρηστάκη                  Γ. Κοντονασάκης                 Ν. Δουλγεράκη                     Ν.Τουπής


Τα Μέλη

Δήμαρχος Βιάννου                                Γ. Σούκουλη                                    Ν. Ηλιάκης
Παύλος Μπαριτάκης


Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός 2017
Προϋπολογισμός 2016
Προϋπολογισμός 2015
Ισολογισμός 2014
Έκθεση απολογισμού 2014