Άνω Βιάννος
Εκδήλωση με τοπικές ενδυμασίες
Πνευματικό Κέντρο Άνω Βιάννου
Εκδήλωση εγκαινίων
Μαθήματα μουσικών οργάνων σε παιδιά. Πιάνο, Κιθάρα, Λύρα, Μαντολίνο.

Μαθήματα μουσικών οργάνων σε παιδιά.