Εκδήλωση με τοπικές ενδυμασίες
Πνευματικό Κέντρο Άνω Βιάννου
Η Βιάννος επί Οθωμανικής κυριαρχίας
Εκδήλωση εγκαινίων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
6159-040030-477Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πνευματικού Κέντρου Περικλής Βλαχάκης μέχρι σήμερα καλύπτει τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις, (ΔΕΗ, Εφορία, ΙΚΑ) και προσπαθεί να παρέχει το έργο για το οποίο προορίζεται βασιζόμενο σε δωρεές. Επειδή κατανοούμε την αναγκαιότητα να χρησιμοποιείται η αίθουσα από φορείς της περιοχής για τις συγκεντρώσεις τους και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα επιπλέον έξοδα που προέρχονται από τη χρήση αυτή (ηλεκτροφωτισμός, ψύξη-θέρμανση, καθαριότητα) αποφάσισε να καταβάλλεται από τον εκάστοτε φορέα-χρήστη το ποσό των 15€ κατ ελάχιστον.

Παρακαλείται όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την αίθουσα να επικοινωνεί με τον Γιώργο Κοντονασάκη, ή με την Νίκη Δουλγεράκη Βλαχάκη για το κλειδί και για την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης που προγραμματίζεται, τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα.

Για το ΔΣ

Η πρόεδρος

Μαρία Χρηστάκη

Βοηθήστε μας να σας προσφέρουμε περισσότερα!